Vier Rotterdamse ziekenhuizen hebben het initiatief genomen om een nieuw zorgconcept voor (kwetsbare) ouderen uit te werken met als doel het sociale- en het zorgdomein met elkaar te verbinden om Rotterdammers prettig ouder te laten worden. Dit doen de ziekenhuizen samen met vijf ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen.

Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en is op de locatie Havenpolikliniek in het centrum van Rotterdam gestart met subacute zorg. Momenteel wordt er gekeken naar opschaling naar andere wijken.

In tijden van maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, moeten we juist nu voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis belanden.  De subacute zorg van Havenue wordt daarom gecontinueerd. 

Meer informatie > www.havenuerotterdam.nl

Fotografie © John Vane

Vier Rotterdamse ziekenhuizen hebben het initiatief genomen om een nieuw zorgconcept voor ouderen uit te werken met als doel om Rotterdammers prettig ouder te laten worden en langer thuis te laten wonen. Samen met vijf ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen is het integraal zorgconcept Havenue ontwikkeld.

Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en start op de locatie Havenpolikliniek. Na een succesvolle pilot wordt er gekeken naar inzet en opschaling naar andere wijken.

Meer informatie > info@havenuerotterdam.nl

Fotografie © John Vane