Uw medisch dossier

Met de sluiting van het Havenziekenhuis per 1 oktober 2017 is de zorg overgedragen aan zes Rotterdamse ziekenhuizen. Patiënten van het voormalige Havenziekenhuis zijn zoveel mogelijk onder behandeling gebleven bij dezelfde zorgverleners.

Is uw behandeling en uw medisch dossier met uw toestemming overgedragen, dan kunt u voor informatie over het inzien, opvragen of aanpassen van uw medisch dossier terecht op de website van het desbetreffende ziekenhuis.

U bent ex-patiënt van het voormalige Havenziekenhuis

  • U was met de sluiting van het Havenziekenhuis op 1 oktober 2017 niet meer in behandeling bij het Havenziekenhuis.
  • Of u heeft met de sluiting van het Havenziekenhuis op 1 oktober 2017 uw behandeling stopgezet.

Uw medisch dossier is overgedragen aan het Erasmus MC. Wij bewaren uw dossier van het Havenziekenhuis 20 jaar na uw laatste behandeling. Voor het opvragen van uw medisch dossier vult u dit formulier in voor het opvragen van medische gegevens ex-patiënt Havenziekenhuis.

Mocht u uw medische dossier willen laten vernietigen dan kan u via het volgende formulier een verzoek indienen: aanvraag vernietigen dossier.

Uw medisch dossier

Sinds 1 oktober 2017 bestaat het Havenziekenhuis niet meer en is het overgegaan in een poliklinische centrum, genaamd Havenpolikliniek. De zorg in het Havenziekenhuis is overgenomen door het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis.

Rechten met betrekking tot uw medisch dossier

Als patiënt heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

  • U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en/of hiervan een afschrift op te vragen.
  • U heeft het recht om in te zien welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd;
  • U heeft het recht aanvullingen op uw dossier te geven, door u gebruikte medicatie toe te voegen, een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen en uw dossier of delen hiervan te laten verwijderen.

De hulpverlener moet uw verzoek om verwijdering van informatie in het dossier in principe uitvoeren, tenzij:

  • De gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
  • De informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
  • U gedwongen opgenomen bent geweest in een psychiatrische instelling.

Patiënten van het voormalige Havenziekenhuis blijven zoveel mogelijk onder behandeling bij dezelfde zorgverleners. De zes partnerziekenhuizen kunnen bij de Haven Service BV, de beheerorganisatie van het voormalige Havenziekenhuis, uw medisch dossier opvragen voor de vervolgbehandeling als u daarvoor toestemming geeft tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek.

Ook kunt u zelf bij de beheerorganisatie van het voormalige Havenziekenhuis, de Haven Service BV, uw medische dossier opvragen. De procedure en aanvraagformulier vindt u hier: procedure en aanvraag kopie dossier.

Mocht u uw medische dossier willen laten vernietigen dan kan u via het volgende formulier een verzoek indienen: aanvraag vernietigen dossier.