Poliklinieken

Zes Rotterdamse ziekenhuizen bieden poliklinische zorg in de Havenpolikliniek. Informatie over de specialismen, de medisch specialisten, behandelingen en onderzoeken vindt u op de website van het desbetreffende ziekenhuis. Voor de poliklinische zorg op deze locatie zijn in principe korte wachttijden. Goede zorg, vertrouwd en dichtbij.

In 2021 krijgt de poliklinische zorg nieuwe locaties. Op het kaartje (rechts) ziet u welke poliklinieken (voornemend) naar welke locatie verhuizen.  De poliklinieken die op het Haringvliet 72 (Buitenhaven) gevestigd zijn, verhuizen niet!

Patiënten van het Havenziekenhuis kunnen zich bij een afspraak in de Havenpolikliniek inschrijven bij de balie en via een formulier toestemming geven voor de overdracht van de behandeling aan het betreffende partnerziekenhuis.

Voor contact met een polikliniek in de Havenpolikliniek >

Voorzieningen en service

U bent van harte welkom in Brasserie Aan de Maas voor een kop versgemalen koffie, vruchtensappen, belegde broodjes en diverse snacks.

In verband met de maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus heeft de Brasserie een grab & go service. U mag eten (af)halen in de Brasserie en moet daarna de Brasserie direct verlaten.

Vanuit de Brasserie en het bijbehorende dakterras heeft u uitzicht over de Maas en kunt u gebruik maken van het wifi netwerk. De Brasserie bevindt zich op de 5e etage en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Buiten de openingstijden verwijzen we u naar de snackautomaat op de begane grond naast de receptie.

Iedere werkdag van 8.30 – 16.30 uur staat de elektrische haventaxi de Sleeptros klaar om u op een veilige manier van en naar de locaties van de Havenpolikliniek te brengen aan het Haringvliet.

Het is ook mogelijk om met de elektrische haventaxi naar het Oostplein te gaan voor de tram, metro of bus of naar één van de omliggende parkeerterreinen. U kunt ook vragen naar de mogelijkheden voor vervoer van en naar uw huis binnen een straal van 2,5 km.

Vraag ernaar bij de Receptie in de centrale hal of bel rechtstreeks met de chauffeur van de elektrische haventaxi via telefoonnummer 010 – 404 38 88. Houdt u er rekening mee dat de haventaxi niet altijd beschikbaar is vanwege onderhoud.

In de Havenpolikliniek en op het buitenterrein mag u niet roken, dit geldt ook voor de e-sigaret of elektronische sigaret.

Als u slecht ter been bent, dan staan er bij de hoofdingang rolstoelen. U kunt hier gratis gebruik van maken.

Onze polikliniek Buitenhaven, verderop gelegen aan het Haringvliet, bereikt u eenvoudig en gratis met de elektrische Haventaxi De Sleeptros.

In de Havenpolikliniek is gratis wifi beschikbaar.

Zorgkosten

De meeste zorg die wordt verleend, valt onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u een verwijsbrief heeft en naar een zorgorganisatie gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Sommige behandelingen worden alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Gaat u binnenkort naar de Havenpolikliniek voor een behandeling of onderzoek? Controleer vóór uw bezoek of uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw ziekenhuis in de Havenpolikliniek én of de kosten van uw behandeling of onderzoek (volledig) worden vergoed.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota.

Informatie over de zorgkosten van het ziekenhuis dat de zorg aan u verleent in de Havenpolikliniek vindt u hier:
– Erasmus MC
– Franciscus Gasthuis & Vlietland
– Maasstad Ziekenhuis
– IJsselland Ziekenhuis
– Oogziekenhuis
– Ikazia Ziekenhuis

Wanneer u vragen heeft over factuur met een datum voor 1 oktober 2017, neemt u contact op met onze Financiële administratie via email informatie@havenpolikliniek.nl.

Per 1 oktober 2017 is het leveren van zorg vanuit het Havenziekenhuis overgegaan naar een vijftal ziekenhuizen in de regio, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. U bent hier in een separate brief over geïnformeerd en wanneer nodig is uw behandeling voortgezet bij een van bovengenoemde zorgaanbieders.

Geen gevolgen eigen risico
In de meeste gevallen zijn er door deze overgang geen negatieve gevolgen voor de hoogte van het eigen risico voor de patiënt. Het kan echter voorkomen dat door de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis, een ex-patiënt toch wordt geconfronteerd met een hoger beslag op het eigen risico.

De betrokken ziekenhuizen hebben afgesproken dat de overname van zorg voor u, als ex-patiënt van het Havenziekenhuis, geen negatieve gevolgen mag hebben voor uw eigen risico. Hiertoe is besloten een zogeheten Coulanceregeling in te stellen. Via deze regeling kunt u worden gecompenseerd voor de eventueel extra ontstane kosten van uw eigen risico.

Van toepassing
Deze regeling is van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op de overgangsdatum van 1 oktober 2017 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet in een van de vijf overnemende ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.

Deze regeling is ook van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op overgangsdatum 1 januari 2018 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet door DermaHaven.

De betrokken ziekenhuizen kunnen niet zien of u een hoger eigen risico heeft betaald door het voortzetten van uw behandeling in een ander ziekenhuis.

Wanneer u vermoedt dat de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis zorgt voor een hoger eigen risico, dan kunt u een beroep doen op de Coulanceregeling.

Om te beoordelen of u voor de Coulanceregeling in aanmerking komt, vragen wij u het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen. Tevens vragen wij u om het betreffende declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar toe te voegen aan het aanvraagformulier.

Na beoordeling van uw dossier, ontvangt u bericht of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Rechten en plichten

Het kan onverhoopt gebeuren dat u een klacht of een schade wilt melden. Als dat gaat over zorg die verleend is voor 1 oktober 2017, dan kan dat bij het Havenziekenhuis. Gaat het over de periode daarna, dan kunt u uw klacht indienen bij het betreffende ziekenhuis,

Wilt u meer weten over uw rechten & plichten of uw medisch dossier opvragen? Klik dan op onderstaande Tabs, daar informeren we u over al deze zaken.

Waar kunt u met een klacht terecht?
U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u ontevreden bent. Hieronder leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Bespreek het met de betrokkene
Het is het beste om uw klacht eerst te bespreken met de persoon over wie u niet tevreden bent. Misschien kunt u het samen oplossen. Zo krijgt hij of zij de kans iets te herstellen of te verbeteren. U kunt uw klacht ook bespreken met het hoofd van de afdeling. Wilt u dit liever niet, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Klachtenbemiddelaar
Mocht u moeite hebben om uw klacht rechtstreeks te bespreken, dan kan de klachtenbemiddelaar bemiddelen tussen u en de betrokken persoon bij het vinden van een goede oplossing. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Voor een afspraak kunt u bellen naar 010 – 404 34 38.

Uw klacht indienen
U kunt uw medisch gerelateerde klachten over een voorval of incident van vóór 01 oktober 2017 of zaken betreffende de dienstverlening en service melden via het klachtenformulier en opsturen via e-mail naar klachten@havenpolikliniek.nl. Als u geen e-mail hebt, dan kunt u het formulier per post opsturen naar Havenpolikliniek, t.a.v. Klachtenbemiddelaar, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam.

Gaat uw klacht over de periode na 1 oktober 2017, dan kunt u uw klacht indienen bij het desbetreffende ziekenhuis t.w. Erasmus MCFranciscus Gasthuis & VlietlandHet OogziekenhuisIkazia ZiekenhuisMaasstad Ziekenhuis of IJsselland Ziekenhuis.

Als u andere vragen heeft over het indienen van een klacht, kunt deze per e-mail sturen naar klachten@havenpolikliniek.nl. Als u geen e-mail hebt, dan kunt u bellen naar 010 – 404 34 38 en doorgeven dat u teruggebeld wilt worden om een afspraak te maken.

De medewerkers in de Havenpolikliniek proberen zorgvuldig te werken. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat u op enigerlei wijze schade ondervindt.

Aansprakelijkheid
Vindt u dat er bij uw behandeling fouten zijn gemaakt, waardoor u schade heeft ondervonden? Dan kunt u het ziekenhuis dat u behandelt aansprakelijk stellen. In dat geval dient u schriftelijk een schadeclaim in bij het betreffende ziekenhuis.

Gaat het om een schade van voor 1 oktober 2017?
Dan kunt u een schriftelijke schadeclaim indienen waarin u de situatie uitlegt. U kunt uw mail sturen naar klachten@havenpolikliniek.nl. Na ontvangst van uw brief krijgt u meer informatie over de procedure.

Alle informatie omtrent uw medisch dossier kunt u hier vinden.

Haven Service B.V. (voormalig Havenziekenhuis) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In een Privacy Statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt de Privacy Statement hier vinden.

Poliklinieken

Zes Rotterdamse ziekenhuizen bieden poliklinische zorg in de Havenpolikliniek. Op 1 oktober 2017 is de zorg van het Havenziekenhuis overgedragen aan deze partnerziekenhuizen. Informatie over de specialismen, de medisch specialisten, behandelingen en onderzoeken vindt u op de website van het desbetreffende ziekenhuis. Voor de poliklinische zorg op deze locatie zijn in principe korte wachttijden. Goede zorg, vertrouwd en dichtbij.

Patiënten van het voormalige Havenziekenhuis kunnen zich bij een afspraak in de Havenpolikliniek inschrijven bij de balie en via een formulier toestemming geven voor de overdracht van de behandeling aan het betreffende partnerziekenhuis.

Voor contact met een polikliniek in de Havenpolikliniek >

Voorzieningen en service

U bent van harte welkom in Brasserie Aan de Maas voor een kop versgemalen koffie, gezonde vruchtensappen, belegde broodjes en diverse snacks.

Vanuit de Brasserie en het bijbehorende dakterras heeft u uitzicht over de Maas en kunt u gebruik maken van het wifi netwerk. De Brasserie bevindt zich op de 5e etage en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Buiten de openingstijden verwijzen we u naar de snackautomaat op de begane grond naast de Receptie.

Iedere werkdag van 8.30 – 16.30 uur staat de elektrische haventaxi de Sleeptros klaar om u op een veilige manier van en naar de locaties van de Havenpolikliniek te brengen aan het Haringvliet.

Het is ook mogelijk om met de elektrische haventaxi naar het Oostplein te gaan voor de tram, metro of bus of naar één van de omliggende parkeerterreinen. U kunt ook vragen naar de mogelijkheden voor vervoer van en naar uw huis binnen een straal van 2,5 km.

Vraag ernaar bij de Receptie in de centrale hal of bel rechtstreeks met de chauffeur van de elektrische haventaxi via telefoonnummer 010 – 404 38 88. Houdt u er rekening mee dat de haventaxi niet altijd beschikbaar is vanwege onderhoud.

In de Havenpolikliniek en op het buitenterrein mag u niet roken, dit geldt ook voor de e-sigaret of elektronische sigaret.

Als u slecht ter been bent, dan staan er bij de hoofdingang rolstoelen. U kunt hier gratis gebruik van maken.

Onze polikliniek Buitenhaven, verderop gelegen aan het Haringvliet, bereikt u eenvoudig en gratis met de elektrische Haventaxi De Sleeptros.

In de Havenpolikliniek is gratis wifi beschikbaar.

Zorgkosten

De meeste zorg die wordt verleend, valt onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u een verwijsbrief heeft en naar een zorgorganisatie gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Sommige behandelingen worden alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Gaat u binnenkort naar de Havenpolikliniek voor een behandeling of onderzoek? Controleer vóór uw bezoek of uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw ziekenhuis in de Havenpolikliniek én of de kosten van uw behandeling of onderzoek (volledig) worden vergoed.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota.

Informatie over de zorgkosten van het ziekenhuis dat de zorg aan u verleent in de Havenpolikliniek vindt u hier:
– Erasmus MC
– Franciscus Gasthuis & Vlietland
– Maasstad Ziekenhuis
– IJsselland Ziekenhuis
– Oogziekenhuis
– Ikazia Ziekenhuis

Wanneer u vragen heeft over factuur met een datum voor 1 oktober 2017, neemt u contact op met onze Financiële administratie via email informatie@havenpolikliniek.nl.

Per 1 oktober 2017 is het leveren van zorg vanuit het Havenziekenhuis overgegaan naar een vijftal ziekenhuizen in de regio, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. U bent hier in een separate brief over geïnformeerd en wanneer nodig is uw behandeling voortgezet bij een van bovengenoemde zorgaanbieders.

Geen gevolgen eigen risico
In de meeste gevallen zijn er door deze overgang geen negatieve gevolgen voor de hoogte van het eigen risico voor de patiënt. Het kan echter voorkomen dat door de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis, een ex-patiënt toch wordt geconfronteerd met een hoger beslag op het eigen risico.

De betrokken ziekenhuizen hebben afgesproken dat de overname van zorg voor u, als ex-patiënt van het Havenziekenhuis, geen negatieve gevolgen mag hebben voor uw eigen risico. Hiertoe is besloten een zogeheten Coulanceregeling in te stellen. Via deze regeling kunt u worden gecompenseerd voor de eventueel extra ontstane kosten van uw eigen risico.

Van toepassing
Deze regeling is van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op de overgangsdatum van 1 oktober 2017 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet in een van de vijf overnemende ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.

Deze regeling is ook van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op overgangsdatum 1 januari 2018 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet door DermaHaven.

De betrokken ziekenhuizen kunnen niet zien of u een hoger eigen risico heeft betaald door het voortzetten van uw behandeling in een ander ziekenhuis.

Wanneer u vermoedt dat de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis zorgt voor een hoger eigen risico, dan kunt u een beroep doen op de Coulanceregeling.

Om te beoordelen of u voor de Coulanceregeling in aanmerking komt, vragen wij u het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen. Tevens vragen wij u om het betreffende declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar toe te voegen aan het aanvraagformulier.

Na beoordeling van uw dossier, ontvangt u bericht of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Rechten en plichten

Het kan onverhoopt gebeuren dat u een klacht of een schade wilt melden. Als dat gaat over zorg die verleend is voor 1 oktober 2017, dan kan dat bij het Havenziekenhuis. Gaat het over de periode daarna, dan kunt u uw klacht indienen bij het betreffende ziekenhuis,

Wilt u meer weten over uw rechten & plichten of uw medisch dossier opvragen? Klik dan op onderstaande Tabs, daar informeren we u over al deze zaken.

Waar kunt u met een klacht terecht?
U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u ontevreden bent. Hieronder leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Bespreek het met de betrokkene
Het is het beste om uw klacht eerst te bespreken met de persoon over wie u niet tevreden bent. Misschien kunt u het samen oplossen. Zo krijgt hij of zij de kans iets te herstellen of te verbeteren. U kunt uw klacht ook bespreken met het hoofd van de afdeling. Wilt u dit liever niet, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Klachtenbemiddelaar
Mocht u moeite hebben om uw klacht rechtstreeks te bespreken, dan kan de klachtenbemiddelaar bemiddelen tussen u en de betrokken persoon bij het vinden van een goede oplossing. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Voor een afspraak kunt u bellen naar 010 – 404 34 38.

Uw klacht indienen
U kunt uw medisch gerelateerde klachten over een voorval of incident van vóór 01 oktober 2017 of zaken betreffende de dienstverlening en service melden via het klachtenformulier en opsturen via e-mail naar klachten@havenpolikliniek.nl. Als u geen e-mail hebt, dan kunt u het formulier per post opsturen naar Havenpolikliniek, t.a.v. Klachtenbemiddelaar, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam.

Gaat uw klacht over de periode na 1 oktober 2017, dan kunt u uw klacht indienen bij het desbetreffende ziekenhuis t.w. Erasmus MCFranciscus Gasthuis & VlietlandHet OogziekenhuisIkazia ZiekenhuisMaasstad Ziekenhuis of IJsselland Ziekenhuis.

Als u andere vragen heeft over het indienen van een klacht, kunt deze per e-mail sturen naar klachten@havenpolikliniek.nl. Als u geen e-mail hebt, dan kunt u bellen naar 010 – 404 34 38 en doorgeven dat u teruggebeld wilt worden om een afspraak te maken.

De medewerkers in de Havenpolikliniek proberen zorgvuldig te werken. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat u op enigerlei wijze schade ondervindt.

Aansprakelijkheid
Vindt u dat er bij uw behandeling fouten zijn gemaakt, waardoor u schade heeft ondervonden? Dan kunt u het ziekenhuis dat u behandelt aansprakelijk stellen. In dat geval dient u schriftelijk een schadeclaim in bij het betreffende ziekenhuis.

Gaat het om een schade van voor 1 oktober 2017?
Dan kunt u een schriftelijke schadeclaim indienen waarin u de situatie uitlegt. U kunt uw mail sturen naar klachten@havenpolikliniek.nl. Na ontvangst van uw brief krijgt u meer informatie over de procedure.

Alle informatie omtrent uw medisch dossier kunt u hier vinden.

Haven Service B.V. (voormalig Havenziekenhuis) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In een Privacy Statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt de Privacy Statement hier vinden.